Jupiter

 

Jupiter är en enormt stor planet med en diameter ca 11 gånger större än Jorden. Planetens ”band” är i själva verket molnlager som har dragits ut av rotationen. Jupiter snurrar runt sin egen axel (ett dygn) på endast10 timmar vilket gör den till den snabbaste planeten i solsystemet, Det som skiljer Jupiter från de andra planeterna är att den saknar fast stenyta, istället består den huvudsakligen av väte och helium. Längst in i planeten där trycket är väldigt stort övergår gaserna till flytande vätska som bildar ett enda stort hav.

 

Vad man tror om Jupiters kärna är att längst ner i planeten blir trycket så pass högt att vätet pressas samman till metalliska former såsom kvicksilver. Troligen är det endast i planetens allra innersta kärna det möjligtvis finns en liten fast stenkärna.

jupiter-denna.jpg

 

Snabbfakta

Diameter vid ekvatorn: 142 984 km 
Avstånd från solen(medel): 778,4 miljoner km
Axelns lutning: 3,1 grader 
Temperatur(medel): -108 grader C
Rotationstid runt egen axel (dygn): 9,84 h 
Täthet: 1,33