Pluto

Den 18 Februari 1930 upptäckte den Amerikanske astronomen Clyde Tombaugh planeten Pluto. Planeten som har en diameter på endast 230 mil är mycket mindre än de övriga planeterna i vårt solsystem, den är t om mindre än vår egen måne. Trots sin lilla storlek har Pluto en egen måne som kretsar runt sig vid namn Charon. Denna måne är ungefär hälften så stor som planeten och pga månen och planetens likhet klassas Pluto/Charon ofta som en dubbelplanet.

Pluto är en väldigt kall och djupfryst planet bestående av mestadels sten och is och dess yta är täckt av kväve och metan. Eftersom den skiljer sig väldigt mycket från de andra planeterna och är troligen ett exempel på en av många "isplaneter" som finns i det yttre av vårt solsystem ifrågasätts det ofta hurvida Pluto skall klassas som en planet eller ej. Vi på Planeter.nu väljer dock att ha med Pluto som en planet i vårt solsystem.

pluto-denna.jpg

 

Snabbfakta

Diameter: 2274 km 
Avstånd från solen (medel): 5,8 miljarder km
Axelns lutning: 122 grader
Omloppstid runt solen: 247,68 år 
Medeltemperatur: -225 grader C
Rotationstid runt egen axel (dygn): 6,39 dygn