Venus

Venus är bara något mindre än Jorden och har en diameter på 12 104 Km. Dessutom har denna Planet även precis som Jorden en atmosfär. Venus atmosfär består dock mestadels av koldioxid och är så tät att det atmosfäriska trycket är 90 gånger större än på Jorden. I och med att atmosfären är så pass kompakt fångar den upp solenergin väldigt effektivt, detta har lett till en extrem global uppvärmning vilket innebär att temperaturen är nära 500 grader Celcius både på dagen och natten.

 

Venus yta är formad av de tusentals vulkaner som finns utspridda över planeten och lavafloder från dessa har skapat böljande vulkaniska slätter. Det mesta av ytan är sk lågland med få bergsområden men det finns en stor ”kontinent” nära ekvatorn som kallas ”Aphrodite Terra”. Denna kontinent är ungefär lika stor som Afrika.

venus-denna.jpg

 

Snabbfakta

Diameter: 12 104 km 
Axelns lutning: 2,7 grader 
Avstånd från solen(medel): 108,2 miljoner km 
Rotationstid runt egen axel (dygn): 243 dygn 
Temperatur(medel): 464 grader C